Klimaty Łagowskie


Listy od czytelników

(publikowane za zgodą autorów)


List do Klaus Lutze
List od Klaus Lutze
List do Klaus Lutze
List Jenny Terkowsky
List do Mateusz Przybyła

Na list Pana Mieczysława Wnorowskiego, dzięki naszej publikacji

Pan Prezydent Miasta Zielona Góra udzielił pozytywnej odpowiedzi


Odpowiedź Prezydenta Miasta
Zielona Góra, 16 listopada 2015


Pan

Prezydent

Miasta Zielonej Góry

Janusz Kubicki


Idąc śladami głoszonej tezy dokładania dbałości i staranności jaka płynie z UM gdzie przyjmują cenne uwagi mieszczan i innych odwiedzających miasto turystów, zwracam się do Pana z aktualnymi uwagami i prośbą aby było prawdziwie...

Drugi rok z rzędu apeluję w „GL” i internecie o dbałość aby „tradycja winoroślowa” (nie mylić z Winobraniowym jarmarkiem i Dniami Zielonej Góry we wrześniu) miała swoje prawdziwe oblicze.

Jak przed, tak i po Winobraniu 2014 i 2015, ale szczególnie w tym roku, miasto nie trzyma tradycji.

 • była i jest widoczna niemożność zadbania chemicznego o 3 – 4 krzewy winoroślowe na siedzibie urzędów – Ratuszu Miejskim, w najbardziej pryncypialnym miejscu – kiedyś i obecnie – dlaczego ?

 • improwizowana, udawana tradycja ledwo się zaczęło (za czyje PLN) a już się skończyła – błędnie wydawano cudze pieniądze na wątpliwej i nietrwałej jakości zabezpieczenia na pasach rozdzielających ulice, skarpach, rondach, skwerach i przy ulicach – chodnikach,

 • jeśli nasadzono krzewy, to obowiązkiem jest dbałość o krzewy, grona dojrzewające i dojrzałe po sezonie sprzątnąć (patrz Ratusz teraz – mumie),

 • gdzie są siły ZGKiM dyr. W. Janki głoszącemu w red. „GL”, że ma 2-ch pracowników odpowiedzialnych za publiczne nasadzenia,

 • jest listopad 2015 roku i nadal widzimy wielomiesięczne, od wiosny tego roku zaniedbania – są fakty uliczne,

 • jeśli miasto nie radzi sobie z w/w problemem, to należy poprosić doświadczonych plantatorów z prywatnych winnic już dobrze prosperujących o doradztwo w ochronie kilkudziesięciu krzewów w mieście,

 • oczywiście odrębnym nakładem sił i środków jest dbałość o Winne Wzgórze przy Palmiarni i w nowym Centrum Winiarstwa w Zaborze…


Pozdrawiam i oglądam

Działania usprawniające „dbałość”

Winogrodnik 2014 - 2015

Zielona Gora, 29 czerwca 2015


Szanowny Pan

Prezydent Kubicki

Urząd Miasta

w Zielonej Górze


Dotyczy: Dodatkowej uwagi do mojego pisma z dnia 08-06-2015 roku kierowanego do Pana Prezydenta.


Otóż jest taka ulica, biegnąca w kierunku Jeleniowa, począwszy od “Starej” Ochli, a nazywa się Żagańska i chodzi właśnie o nią.

Wzdłuż tej ulicy są budynki, ludzie tam mieszkają, niestety mają trudności w bezpiecznym poruszaniu się, idąc pieszo !!! Chodzi tu mianowicie o brak chodnika, przynajmniej z jednej strony ulicy !

Uważam, że w obecnym czasie pozyskanie środków finansowych na ten cel będzie łatwiejsze w wyniku połączenia miasta z gminą, ponieważ środki finansowe (dotacje) są zapewnione z tym połączeniem !

Nie należy o tym zapomnieć i odłożyć ad acta.

Trzeba wziąć się za temat od razu, a nie żeby ktoś inny jeszcze raz o tym przypominał i żeby sprawa wlokła się latami.

Jest to zadanie bardo pilne ! I mocno się dziwię, że już dawno ktoś powinien zwrócić na to szczególną uwagę, bo nieszczęścia chodzą po ludziach. Oby nigdy nie było wypadku związanego z brakiem tegoż chodnika.


Uwaga: w tym przypadku jest wskazana odpowiedź władz miasta na ten list.


Mieczysław Wnorowski


Do wiadomości:

1/ Radio Zachód w Zielonej Górze,

2/ Gazeta Lubuska,

3/ Klimaty Łagowskie,

4/ a/a

29 czerwca 2015


Na list Pana Mieczysława Wnorowskiego

Pan Prezydent Miasta Zielona Góra udzielił odpowiedzi


Odpowiedź Prezydenta Miasta

8 czerwca 2015


Szanowny Pan

Prezydent Kubicki

Urząd Miasta

w Zielonej Górze


Dowiedziawszy się o tym, że Pan chce ożywić śródmieście w Zielonej Górze, to chwała za to !

Panie Prezydencie, Pana szanuję i chcę, żeby miasto także tętniło życiem pod względem gospodarczym.

To, że jest Pana zasługą, wespół z Panem prof. Osękowskim - połączenie miasta z gminą, to moim skromnym zdaniem, jeszcze nie wszystko. Na samych marketach (galeria miedzy innymi w śródmieściu) nie dadzą pełnego zatrudnienia z odpowiednim wynagrodzeniem. Należy brać za przykład Pana Prezydenta Nowej Soli, tzn. Pana Wadima Tyszkiewicza.

On do miasta, jak tylko może - ściąga inwestorów (być może, że Pana także), którzy coś zakładają (zakłady pracy), a w Zielonej Górze prawie nic się nie dzieje, za wyjątkiem tego, że pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego - powstają jakieś tam miejsca pracy, ale to stosunkowo za mało.

Miasto moim skromnym zdaniem nie stoi na turystyce (nie ma gór i nie leży nad jeziorem). Chciałbym pobudzić Pańską wyobraźnię, jako zapobiegliwego Obywatela miasta i chcę zachęcić Pana do głębszego myślenia, żeby z tym zakresie podjąć śmiałe działanie, polegające na tym, aby ściągnąć, jeśli to możliwe - odpowiednich inwestorów, także zagranicznych, którzy ludziom dadzą pracę.

Zachęcałbym Pana do tego, żeby na siłę nie były budowane coraz to nowe markety. One, nie wiadomo, czy płacą odpowiednie podatki. Podatek od gruntu to za mało, winien być także podatek od działalności.

Ponadto dowiedziałem sie także o tym, że koło Wieży Braniborskiej wycina się, czy już wycięto stare drzewa, zapewniające zieleń i pewnego rodzaju zacisze dla ludzi odpoczywających jakby w parku.

Dziwi mnie w sposób niezmierny, jak jakiś deweloper wszedł w posiadanie tego zacisznego i zielonego miejsca. Odpowiednie władze tegoż miasta, nie powinny do tego kategorycznie dopuścić, bo ten fakt dopuszcza do tego, aby Zielona Góra nie była zieloną. Ponadto deweloperzy nie powinni sie pchać jak najbliżej śródmieścia, ale sięgać dalej. Obecnie miasto jest duże, od końca, do końca, może sięgać nawet 20 km.


Kończąc życzę Panu powodzenia.


Mieczysław Wnorowski

Zielona Góra

26 maja 2015


Urząd Gminy

w Łagowie

Pan Czesław Kalbarczyk


Jako pismo społeczne, kwartalnik prywatny, lokalny i bezpłatny zwracamy się z niżej wymienionymi pytaniami, które zawierają troskę i niepokój o stan i rozwój lokalności w gminie Łagów w ostatnich latach oraz jej przyszłości.


 1. Jak jest realizowane w rzeczywistości lokalnej zagospodarowanie obszaru po stacji kolejowej PKP Łagów, Sieniawa, Gronów, które są położone w gminie Łagów i nieczynne od 1997 roku.

  • Stacja kolejowa Łagów i przekazanie części działek od PKP Zakład Nieruchomości Poznań i co dalej po 2013 roku?

  • Jak są wykorzystywane i przez kogo budynki główne, postacyjne w Gronowie i Sieniawie – remonty, nakłady, zasiedlenie rodzinami zgodnie z prawem, budynki gospodarcze, czystość na zewnątrz, poziom kanalizacji, WC, woda pitna,

 2. Jak są zabezpieczone ujęcia wody pitnej w Łagowie zlokalizowane w kilku miejscach tej miejscowości, ze szczególnym opisem umiejscowienia na terenie dawnego PGR Łagów, którego teren jest w rękach prywatnych ?

 3. W czyim władaniu obecnie, do 2013 roku w ZO PZ Wędk. pozostają obie historyczne Bramy – Polska i Marchijska, i jakie mają perspektywy wykorzystania w 2015, 2016 i dalej ?

 4. Czy w 2015 roku Łagów będzie realizował 44 LLF w ostatnim tygodniu czerwca ?

 5. Kto uporządkuje szpecące przez cały rok i minione lata samosiewy drzew, drzewek i krzewów na poboczach dróg lokalnych i powiatowych do Jemiołowa, do Żelechowa, a mogą być po zadbaniu ozdobą tych dróg. (prace zorganizowane dla bezrobotnych)!

 6. Jakie są prognozy porządkowania obszarów po byłym terenie GS Łagów i tartaku, zlikwidowanych w latach 90-tych XX-go wieku ?

 7. Czy UG Łagów będzie realizował obiecaną budowę plaży lokalnej (komunalnej) w tzw. obszarze turystyki miejscowej i posiadanych zasobów samorządu ?

 8. Czy jest rozważana dobudowa drugiego chodnika jako bezpiecznego przejścia przy już wyremontowanym w 2014 roku mostku na kanale

  • Powód niewykorzystania dobudowy podczas realizacji projektu w 2014,

 9. Gdzie i jak są przechowywane, poddawane opiece i ochronie archiwalne materiały – zbiory historyczne gromadzone kolejny raz dla Izby Pamięci ?

  • Czy są gromadzone i przechowywane poprawnie,

  • Czy są, bo nie było tego dotychczas i w przeszłości do 1998 roku, objęte ewidencją typu katalogowanie, inwentaryzacja, aby nie zaginęły, nie zostały rozgrabione !

  W minionych latach zgromadzone zasoby dawnego Łagowa do 1998 roku, tj. do śmierci dr Ireny Sinickiej-Szeja „rozproszyły się w całości”

 10. Kiedy zostanie poddany remontowi i rewitalizacji „Dom Szewca”, tak nazywany do 1945 roku czyli Kurza Stopka – teraz Punkt Informacji Turystycznej i Izba Pamięci ?

  • Przywrócenie wyglądu tradycji szachulcowej pokaże dbałość o podzamcze tradycyjne i historyczne, w części już widoczne (patrz Pastorówka = „Karczma Podzamcze”)

 11. W Łagowie są trzy miejsca z płytą boiskową do gry w piłkę nożną i innych zajęć sportowych i w różny sposób zadbane przez cały rok i różnie wykorzystywane;

  • Kiedy będzie zakończona najmłodsza, gminna płyta boiska koło młyna i RTCN Jemiołów, aby służyła do różnorodnych uroczystości , festynów, gier zespołowych, wystaw i zlotów,

  • Kiedy zainstalowane będą niezbędne tam wyposażenie jak mała trybuna dla kibiców, dostęp do WC, bieżącej wody oraz pawilon socjalny dla zawodników przygotowujących się do gry i grę kończących, także miejsc parkingowych i carawaningowych ?

 12. Jakie przeznaczenie, wykorzystanie i dbałość będzie zastosowana wobec najstarszego boiska sportowego (od 1920 w Lagow) wykorzystywanego do 2010 roku? Co dalej z płytą, schodami i faktycznym wykorzystaniem ?

 13. W jakiej fazie własności i dbałości jest pałac we wsi Żelechów – obiekt zabytkowy i do racjonalnego wykorzystania ?

 14. Czy jest w planie perspektywicznym gminy budowa, przebudowa dróg leżących w Toporowie, Żelechowie, Sieniawie, Jemiołowie oraz pomiędzy tymi miejscowościami jak Łagów – Żelechów jako drogi najbardziej zaniedbanej od lat ?

 15. Jak jest realizowana w Łagowie Ustawa z dn. 18.07.2001 Prawo wodne i art. 27 ust 1. Czy użytkownicy linii brzegowej płacą podatki?

Proszę o odpowiedź w trybie administracyjnym.


(pismo w oryginale zostało wysłane Pocztą Polską do Urzędu Gminy w Łagowie i wpłynęło do tegoż Urzędu w trzeciej dekadzie marca 2015 roku)


Ryszard Bryl


^^ Do góry