Klimaty Łagowskie
Jeśli Pani/Pan jest w posiadaniu różnego rodzaju informacji, ciekawostek i komentarzy z historii i teraźniejszego życia Łagowa, okolic Łagowa i z Ziemi Lubuskiej albo dotyczących innych ciekawych tematów-prosimy napisać artykuł krótki, lub dłuższy (można załączyć zdjęcia) a artykuł ten będzie opublikowany na naszych stronach.

Artykuł można przesłać na adres redakcyjny lub na nasz adres e-mail:_redakcja@klimatylagowskie.plPlanowane jest także uruchomienie na stronie internetowej Klimatów Łagowskich zakładki "OGŁOSZENIA" oraz "NEKROLOGI". Możecie Państwo nieodpłatnie wnioskować o umieszczenie danego ogłoszenia na stronie Klimatów Łagowskich a ogłoszenie takie zostanie zamieszczone na czas zależny od woli wnioskodawcy.

Można także kontaktować się z nami telefonicznie. Dane do kontaktu w zakładce "Kontakt". Zapraszamy do współpracy.

Herb