Klimaty Łagowskie


JONASZ SZLICHTYNG (1592-1661)


Urodził się w 1592 roku w SĄCZKOWIE (w Polsce)

Jonasz Szlichtyng inne formy nazwiska: Schlichting, Jonas Slichtingius (vel Schlichtingius) de Bukowiec, pseud.: Jan Simplicius, Eques Polonus, Iraeneus Sedaletophilus(?), (ur. 1592 w Sączkowie, zm.1661 w Żelechowie)–szlachcic polski, pisarz i teolog braci polskich. Ojciec Krzysztofa Szlichtynga. Jonasz Szlihtyng Pochodził z rodziny szlacheckiej pochodzenia niemieckiego, ale spolonizowanej całkowicie już w XVI wieku. Kształcił się w Gdańsku i Rakowie. Następnie kontynuował studia w Altdorf bei Nürnberg (relegowany w 1616 jako podejrzany o socynianizm), potem w Lejdzie. W roku 1618 przebywał przez jakiś czas w Anglii i we Francji. Po powrocie do Polski, w roku 1619, objął w Rakowie funkcję nauczyciela oraz ministra zboru. Po zlikwidowaniu ośrodka ariańskiego w Rakowie w roku 1638 przeniósł się do Lusławic. W roku 1647 wyrokiem sejmu warszawskiego został zaocznie skazany na infamię, konfiskatę mienia i karę śmierci za opublikowanie w 1646[7]książki "Wyznanie wiary zborów tych, które się w Polsce Chrystiańskim tytułem pieczętują" zawierającej wyznanie Braci Polskich. Odtąd Szlichtyng ukrywał się prowadząc jednocześnie swą działalność potajemnie. Następnie wyniósł się do Holandii, gdzie był nauczycielem Zbigniewa Sienińskiego, pobierającego tam nauki. W czasie najazdu Szwedów powrócił chwilowo do Krakowa, jednak po ich ustąpieniu musiał opuścić kraj. Pisarz ariański, który w okolicach Świebodzina posiadał liczne wsie. Był wykładowcą (1619-1638) w słynnej szkole ariańskiej w Rakowie i autorem wielu dzieł teologicznych. Pochodził ze starego spolonizowanego rodu saksońskiego. W 1642 r. opublikował „Wyznanie wiary zborów tych, które w Polszcze Christańskim tytułem pieczętują", za które skazano go zaocznie na karę śmierci. Jonasz Szlichtyng zmarł 01 listopada w 1661 r. w Żelechowie (wieś położona 4 km na pd. wsch. od Łagowa Lubuskiego). W XVII wieku znalazła tu schronienie kolonia polskich arian po wysiedleniu ich w 1657 r. z Polski.


Opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z Wikipedii

Fotografia z publikacji w internecie.


<< Powrót