Klimaty Łagowskie


Ksiądz proboszcz PAWEŁ BIŁYK

pierwszy proboszcz Parafii ŁAGÓW LUBUSKI


ŁAGÓW zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej po zasiedleniu stawał się miejscowością normującą swój, swoje katolickie przywiązania, tradycji wiary.

Początki parafii, to utworzenie decyzjami władz kościelnych i państwowych w Toporowie parafii Państwowego Urzędu Repatriacji/PUR/ i stacji rozrządowej PKP, dokąd przybywały pociągi z Polakami ze wschodu i dalej, aby osiedlali się po okolicznych wsiach i miasteczkach...

Ksiądz proboszcz PAWEŁ BIŁYK

Tak do TOPOROWA w pierwszych transportach przybył PAWEŁ BIŁYK, zostając księdzem w TOPOROWIE.

W TOPOROWIE proboszczem jest ksiądz FRELI od którego otrzymuje (20.05.1945 r.) zgodę na posługę, a następnie od 09.07.1951 roku jest do 13.12.1955 roku proboszczem parafii ŁAGÓW. Swą posługę wykonywał 10 lat.

Parafia kościoła rzymsko-katolickiego powstaje 28.10.1945 roku po poświęceniu protestanckiego, łagowskiego kościoła przy Zamku Joannitów.

Od 01 czerwca 1951 roku powstaje samodzielna parafia w ŁAGOWIE, a także kaplica pomocnicza pod wezwaniem Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela. Kościół łagowski utworzono pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Pierwsze narodziny dzieci na Ziemiach Zachodnich, śluby, chrzty i pogrzeby to codzienność posługi, to układanie procesu kościoła katolickiego.

Ksiądz PAWEŁ BIŁYK tworzy Kościół w najtrudniejszym okresie powojennym w nowym miejscu zamieszkania osiedleńców, często jeszcze poszukujących swojego miejsca do życia. W łagowskim kościele przez lata po 1945 roku rolę kościelnych pełnili między innymi ADAM JACKIEWICZ, SERGIUSZ LEBIEDZIŃSKI, STANISŁAW GULAR, TADEUSZ PERDZIAK, JÓZEF LOBA …Zdjęcia:
Ryszard Bryl

Opracował:
Ryszard Bryl
<< Powrót