Klimaty Łagowskie

29 sierpnia 2014


Mieejsca parkingowe Mieejsca parkingowe

Potrzebne parkingi (cz.II)


Kiedy pisałem tekst „Konieczne parkingi w Łagowie” był początek roku 2009 (KŁ 2/2009) i ukazał się powtórnie w KŁ 2/22/2014. W tym roku 2014, po upływie pięciu lat widać odrobinę postępu, nowych przedsięwzięć jak np. nowy mostek na kanale łączącym oba jeziora, podjęcie budowy marketu przez prywatnego inwestora w miejsce niechcianej „Tawerny” dawniej obiektu geesowskiej spółdzielczości. Nadal idę tropem przygotowania sezonowego, okazjonalnego, miejsc parkingowych tutaj w Łagowie. Wyważając słowa i oceny – niewiele przybyło i nadal trudno jest pozytywnie ocenić dokonania w temacie parkingi w Łagowie…

Miniony okres 2009-2014 to dosłownie jeden mały parking przy ul. Chopina na 9 miejsc postojowych blisko SPA i trudno ustalić co przybyło jeszcze. Oczywiście są lub wypracowano małe przestrzenie w pobliżu budynków mieszkalnych, na plaży prywatnej obiektów Mundi Recra i to wszystko. Jest w realizacji i chyba zostanie wykonany realnie przycmentarny duży parking obok budynków PKP. To rozwiązanie przy ul. 1 Lutego, blisko Zespołu Edukacyjnego, koło cmentarza komunalnego i blisko czynnego w niedzielne poranki kościoła drewnianego, pozwolą w tej części Łagowa ułatwić parkowanie samochodów i dokonywanie czynności planowych w tej okolicy.

Jak wygląda parkowanie latem, w weekendy, gorące dni - pokazują zdjęcia. Zajęta jest nawet dawna CPN-owska powierzchnia jako parking.

Czas dokonać lokalnie prawdziwego postępu, czas letni pokazuje mankamenty.


Tekst i zdjęcia

Ryszard Bryl

25 sierpnia 2014


Czy ktoś ukradł czy zaniedbał


W maju 2012 (22.05.2012) na niemieckim, zaniedbanym wówczas i obecnie cmentarzu na Sokolej Górze (Falkenberg) odsłanialiśmy, podczas dużej uroczystości polsko-niemieckiej w Łagowie, Kamień Pamięci. Także obok kamienia wójt gminy A. R. Oleszkiewicz osobiście posadził Dąb Pamięci…

Dąb pamięci

Taki dąb z natury silny mocny dający sobie radę podczas długoletniego rośnięcia – tutaj nie zaistniał, zaginął, usechł, został zniszczony, nie udało się drzewku rosnąć spokojnie w górę, pokazywać, że jest w otoczeniu żywych, uprzejmych ludzi… Stawiam pytanie otwarte: czy pamiętano po co się na cmentarzu zgromadziliśmy? Po co była polsko-niemiecka uroczystość? Czy aby być, zapomnieć, odfajkować uroczystość, czy też aby tzw. „niektórzy, oni” mieli pożywkę aby zniszczyć?!

Dąb pamięci

To zniszczenie zawsze można naprawić, odtworzyć, bo jak pokazują zdjęcia byli tam też nauczyciele, dyrektorzy, harcerze z Zespołu Edukacyjnego, ogłoszono opiekę nad miejscem…

Dąb pamięci

Łagów to obszar historycznie ciekawy, turystycznie atrakcyjny, letnią porą mocno odwiedzany przez ludzi ciekawych historii, wędrujących szlakami pieszo, rowerami, samochodami – w formach zorganizowanych i indywidualnie – poszukujących i ciekawych, a tutaj nie podtrzymuje się tradycji, nie dba. Najgorzej, że się nie dba! Co z tym Łagowem w Łagowie!

Dąb pamięci

A przecież jest, widać gołym okiem i rozum podpowiada, że to temat nie zakończony – poza Kamieniem Pamięci, Dębem Pamięci, nadal brak tablicy opisującej skrótowo, że ten cmentarz kiedyś założono, że był ewangelicki, że pochówki trwały do lat 40-tych XX wieku, że decyzją ówczesnych władz kościoła ewangelickiego założono z końcem lat 20-tych XX wieku nowy cmentarz wraz z kaplicą cmentarną w 1929 roku i równolegle były pochówki zmarłych. A przecież można i trzeba napisać oraz pokazać, że w tym samym czasie – 1929 r. zbudowano nieopodal drewniany kościółek wyznawcom wiary katolickiej, głównie mieszkającym na tych obszarach i osiedlającym się Polakom (czytaj odrębny tekst o budowie kościółka).

Dąb pamięci

Aby istniała wiedza o kaplicy pw. Jana Chrzciciela, wspomnieć trzeba o spoczywających w kaplicy w cynowych trumnach, ostatnich przedstawicielach rodów szlachty niemieckiej (grafów i baronów). To należy opisać – kto to zrobił, kto zaniedbał, kto udaje, że nie ma tutaj takiej historii jest marnym zarządcą i właścicielem zasobów Skarbu Państwa. Tak właśnie jest tutaj w Łagowie i okolicy.

Miało być pięknie, a jest tak!


Tekst i zdjęcia

Ryszard Bryl


Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]